Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse
alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel
veebilehel <http://avalikteenistus.ee/index.php?id=41596>

Töötasustamise alused

Koonga Vallavalitsuse palgajuhend

Palgad 2005

Palgad 2006

Palgad 2007

Palgad 2008

Palgad 2009

Palgad 2010

Palgad 2011

Palgad 2012

Palgad 2013