Vallo KAPPAK -volikogu esimees - VL Rukkilille

vallo(at)valicecar.ee

tel. 5288718

 

Mihkel LUIGE - aseesimees - VL Rukkilille

 

Volikogu liikmed:

 

Kaia VELTMANN - VL Rukkilille

Auni KIOP - VL Rukkilille

Annika URBEL - VL Rukkilille

Andres HIRVELA - VL Koduvald Koonga

Ülle ANDREA - VL Koduvald Koonga

Kristel ROHUMÄGI - VL Koduvald Koonga

Mare PAARASMA - VL Koduvald Koonga

Kaljo BRANDT - VL Koduvald Koonga

Egon ANNERVIEK - VL Rukkilille

 

 

 

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete

majanduslike huvide deklaratsioonid

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.
Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).