Euroopa Liidu toel lõppes Koonga prügila sulgemine. Tööd tehti  15.06.2010-30.09.2010

 

Lavassaare

...

Kuhu kalatiikide keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

...

Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallas Rabavere külas asuva Rabavere Laudad katastriüksuse

...

Hea Koonga valla rahvas, kutsume teid appi õnnetuses kannatada saanud perele.

20. veebruari 2014. a.

...

Koonga Vallavalitsus müüb KIRJALIKU enampakkumise korras

METSAKINNISTU:

Pärnumaal Koonga vallas Kiisamaa külas asuva

...

Rabavere sigala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine:

 Detailplaneeringu

...

Uus koduleht on avaldamisküps! Kuigi suuremaid ja väiksemaid muudatusi on tulemas veelgi, on

...