KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu ja

...

Koonga valla üldplaneeringu eskiisi tutvustus ja avalik arutelu toimub:

Lõpe klubis 27. novembril

...

1. KALLI KORTERELAMU Kalli külas katastritunnus 33402:002:0147 pindalaga            10177 m2 ehitise suletud

...

Pärnu Maavalitsus annab teada, et 10.detsembril 2014 kell 14 toimub maavalitsuse saalis XVII Pärnu maakonna

...

Investeerimislaenu taotlemine.

Hanketingimustega saab tutvuda:

...

Koonga Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla riigihanke lihthanke piirmäära jääva hanke “Koonga

...

Koonga Vallavalitsus korraldab riigihanke "Koonga valla teedeehitus"

                                                             
Koonga Vallavalitsus kutsub Teid osalema hankes ”Teeviitade valmistamine ja paigaldamine”.

Hanke

...