Elanikke külades seisuga 01.01.2014.a. 

1. Koonga 237

2. Maikse 4

3. Järve 5

4. Kibura 6

5. Kurese -

6. Kõima 35

7. Parasmaa -

8. Hõbeda 2

9. Tamme  2

10. Ura 30

11. Naissoo 1

12. Pikavere 40

13. Salevere 7

14. Iska 4

15. Joonuse -

16. Võrungi 2

17. Kiisamaa 11

18. Jänistvere 33

19. Õepa -

20. Kuhu -

21. Irta 34

22. Nedrema 26

23. Võitra 19

24. Karuba 17

25. Kalli 44

26. Nätsi 8

27. Palatu 8

28. Lõpe 161

29. Peantse 28

30. Rabavere 68

31. Paimvere 25

32. Oidrema 114

33. Karinõmme 11

34. Tõitse 5

35. Sookatse -

36. Tarva 26

37. Urita 4

38. Veltsa 20

39. Emmu 37

40. Vastaba 8

41. Mihkli 25

42. Piisu 4

KOV tasemega 39

Vallas kokku elanikke 1150

 

Elanikke külades seisuga 01.01.2015.a.

1. Koonga 233

2. Maikse 4

3. Järve 5

4. Kibura 6

5. Kurese -

6. Kõima 32

7. Parasmaa -

8. Hõbeda 2

9. Tamme  2

10. Ura 29

11. Naissoo 1

12. Pikavere 41

13. Salevere 5

14. Iska 4

15. Joonuse -

16. Võrungi 2

17. Kiisamaa 11

18. Jänistvere 34

19. Õepa -

20. Kuhu -

21. Irta 33

22. Nedrema 26

23. Võitra 16

24. Karuba 17

25. Kalli 43

26. Nätsi 8

27. Palatu 8

28. Lõpe 157

29. Peantse 27

30. Rabavere 59

31. Paimvere 29

32. Oidrema 109

33. Karinõmme 17

34. Tõitse 5

35. Sookatse -

36. Tarva 25

37. Urita 3

38. Veltsa 20

39. Emmu 34

40. Vastaba 8

41. Mihkli 25

42. Piisu 4

KOV tasemega 37

Vallas kokku elanikke 1121