Säästad või saastad? Vaata siit: www.loke.ee

Jäätmeveo hinnakiri

Lavassaare turbamaardla Põhara ja Põhara II Maavara turbatootmisala kaevandamisloa eelnõu avaliku väljapanek

Maavara kaevandamisloa taotluste ning loa andmise otsuse ja loa andmise eelnõudega on võimalik tutvuda kuni 18.02.2015 Koonga Vallavalitsuses (Koonga küla, Koonga vald 88401 Pärnu maakond) ja kodulehel www.koongavald.ee/uldinfo/keskkond.html

Taotlusmaterjalid on Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://envir.ee/et/maavara-kaevandamise-loa-taotlused

Avalik arutelu toimub 19.02.2015. kell 16.00 Koonga vallavalitsuses, volikogu istungite ruumis (Koonga küla, Koonga vald 88401 Pärnu maakond).

KK_Pohara ja Pohara II_turvas

KMIN-120__Pohara II

KMIN-130_Pohara

Kuhu kalatiikide keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub Koonga baaris 6. mail 2014 kell 16.00.

 

Kuhu kalatiikide keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub Koonga baaris 6. mail 2014 kell 16.00.
Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallas Kuhu külas Ansu katastriüksusel (33404:003:0034) kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamise programmi täiendatud eelnõu valmimisest, avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatavaks tegevuseks on tiikide, grillmaja, paadisilla, puurkaevu, juurdepääsutee, traatvõrgust piirde, kunstliku künka ning puhkajatele kolme palkonni rajamine.  Tiikide rajamisega kaasneb kaevise väljavedu kinnistult mööda avalikult kasutatavaid teid.
Eelloetletut plaanitakse rajada turismimajanduslikel eemärkidel nagu ekstensiivne kalakasvatus, paadisõit, ujumine, sukeldumine,  harrastuskalapüük.

Arendaja on FIE Aldo Anso. Aadressiga Pereküla küla, Halinga vald, Pärnumaa. Telefon 5289095, faks 4457144, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Otsustaja on Koonga Vallavalitsus aadressiga Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa. Kontaktisik on Mihkel Kalmaru. Telefon 4473745, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Keskkonnamõju hindamise viib läbi Agenda Keskkonnabüroo OÜ, Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Programmiga saab tutvuda 15.04.2014 kuni 05.05.2014 Koonga vallamajas ja Koonga raamatukogus. Elektrooniliselt on programm kättesaadav www.koongavald.ee/doc/kuhu.pdf .

Programmi avalik arutelu toimub 06.05.2014 Koonga baaris algusega kell 16.00.

Ettepanekuid ja märkuseid keskkonnamõju hindamise täiendatud programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 05.05.2014 otsustajale Koonga Vallavalitsusele või Agenda Keskkonnabüroo OÜ-le eeltoodud kontaktidel

 


Rabavere sigala keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub Lõpe klubis 25.04.2014 kell 15.00.

 

Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallas Rabavere külas asuva Rabavere Laudad katastriüksuse (33402:001:0162) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu valmimisest, avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal paikneva olemasoleva sigalakompleksi rekonstrueerimine 400 emise- ja 2120 võõrdepõrsakohaga farmiks. Detailplaneeringu koostamine on algatatud Koonga Vallavolikogu 28.11.2012 otsusega nr 55. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Koonga Vallavolikogu 31.01.2013 otsusega nr 4.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Koonga Vallavalitsus (Koonga küla, Koonga vald, 88401 Pärnumaa; kontaktisik: Mihkel Kalmaru, tel. 447 3745, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), kehtestaja Koonga Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on Agorek OÜ (Jäneda küla, Tapa vald, 73602 Lääne-Virumaa, tel: 3898221, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, tel. 6117690, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
Kavandatava tegevusega ei kaasne riigipiire ületavat keskkonnamõju.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda 01.04.2014 - 24.04.2014 Koonga Vallavalitsuses (Koonga küla, Koonga vald) ja Lõpe raamatukogus (Lõpe küla, Koonga vald). Elektrooniliselt on KSH programm kätte saadav Koonga valla veebileheküljel www.koongavald.ee/doc/rabavere14.pdf

Ettepanekuid ja märkuseid keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 24.04.2014 otsustajale Koonga Vallavalitsusele või ELLE OÜ-le eeltoodud kontaktidel.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 25.04.2014 kell 15.00 Lõpe klubis (Lõpe küla, Koonga vald).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi koostamisel on väga oluline osaleda, kuna hilisemas etapis ei pruugi enam olla võimalik mõne aspekti kohta seisukohti esitada.
Hea ülavaate sellest, mis on KSH programm ja kuidas selle koostamisel osaleda annab SA Keskkonnaõiguse Keskuse veebilehelt  http://www.k6k.ee/oskaosaleda/planeeringud/keskkonnamojude-strateegiline-hindamine

 

Hajaasustuse veeprogrammist:

2008, 2008 rahastamine

2009, 2009 otsus, 2009 rahastamine

2010, 2010 otsus, 2010 rahastamine

2011, 2011 rahastamine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatava  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise kava Koonga vallas. Vaata: Koonga Lõpe Irta Oidrema

Piirkondliku metsanduse spetsialisti  Mihkel Luige vastuvõtuaeg Koonga vallamajas on iga kuu 1. ja 3. kolmapäeval 13.00-15.00 tel. 5030814

Palju juttu on olnud Koonga valla dolomiidileiukohtadega seonduvast. Päevakohane teave siin