Liivimaa kroonika ja teiste varajaste kirjalike allikate andmete kohaselt oli Läänemaal seitse kihelkonda. Lõunaosa kandvaks kihelkonnaks oli Soontagana (Sontagana). Selle tuumiku moodustas hilisema Mihkli kihelkonna ala, et taühendas endasse nähtavasti ka valdava osa pärastisest Audru kihelkonnast. Kuivõrd Liivimaa kroonikas märgitakse, et muistne Soontagana oli mereäärset teed pidi lõunast tulles esimene kihelkond, siis tuleb arvata, et tema valdused algasid otse Pärnu juurest. Võib arvata, et vana sadama- ja kaubitsemiskoht Pärnu ja Saugajõe suudmete vahel kuulus sellekohaselt Soontaganale.

 

 

1945.aastal moodustati endise Soontaga valla territooriumile neli töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteed : Koonga, Mõtsu, Lõpe ja Mihkli külanõukogud.1954.aastal ühendati Mihkli külanõukogu Koongaga ja Mõtsu külanõukogu Lõpega. Lõpe külanõukogu ühendati 1961.a. Koonga külanõukoguga. Alates 12.detsembrist 1991.a. eksisteerib endise Koonga külanõukogu piirides Koonga vald.