Riigikogus on menetluses haldusreformi seaduse eelnõu, mille vastuvõtmine mõjutab olulisel määral ka Koonga valda. Seetõttu on Koonga vald osaline erinevates liitumisläbirääkimiste protsessides.

Siin lehel on välja toodud informatsioon seoses haldusreformiga liitumisläbirääkimiste kaupa kronoloogilises järjekorras.

Haldusreformi üldist käiku saab jälgida http://haldusreform.fin.ee/

 

Halinga vald:

28.04.2016 - Läbirääkimiste alustamisest keeldumine

06.04.2016 - Halinga Vallavolikogu otsus nr. 9. seitsme omavalitsuse ühinemise kohta

20.02.2014 - Koonga Vallavolikogu otsus nr. 9. komisjoni moodustamise kohta

29.01.2014 - Halinga Vallavolikogu ettepanek ühinemisläbirääkimiste komisjoni moodustamiseks

 

Lääneranna - Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vald:

Ettepanekud avatud valitsemiseks Lääneranna vallas

11.05.2017 - koosoleku protokoll

18.04.2017 - koosoleku MEMO

28.03.2017 - koosoleku MEMO

06.03.2017 - koosoleku MEMO

23.01.2017 - koosoleku MEMO

08.12.2016 - Valla elanike arvamus väljaselgitamise kinnitamine, ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine, taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, kinnitatud leping ja lisad.

02.11.2016 - Juhtrühma koosoleku protokoll koos esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepaneku vorm

22.09.2016 - volikogu otsus

22.09.2016 - volikogu materjalid - otsuse eelnõuleping, seletuskiri, struktuur, finantsanalüüs

13.09.2016 - Koosoleku protokoll

06.09.2016 - Juhtrühma koosoleku protokoll

22.08.2016 - Lääneranna ühinemislepingu tööversioon 3.

17.06.2016 - Juhtrühma koosoleku protokoll

17.06.2016 - Majandusrühma koosoleku protokoll

16.06.2016 - Sotsiaalia teemagrupi koosoleku protokoll

16.06.2016 - Hariduse teemagrupi koosoleku protokoll

01.06.2016 - ühinemiskõneluste koosoleku protokoll nr.4

26.05.2016 - Lihula Vallavolikogu otsus nr. 34 - Kullamaa vallaga läbirääkimistest loobumine

12.05.2016 - ühinemiskõneluste koosoleku protokoll nr. 3

28.04.2016 - Ettepaneku tegemine läbirääkimiste liitujate osas

28.04.2016 - Liitumisläbirääkimiste teemarühmade esindajad

13.04.2016 - ühinemiskoosoleku protokoll nr. 2 ja osalejate nimekiri

29.01.2016 - Varbla Vallavolikogu otsus nr. 59 - mittenõustumine Martna ja Kullamaa lisandumise kohta

27.11.2015 - Martna Vallavolikogu otsus nr. 79 - vastus läbirääkimistega nõustumise kohta

19.11.2015 - Lihula Vallavolikogu otsus nr. 37 - ettepanek Martna ja Kullamaa valla lisandumise osas. 

04.10.2015 - Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla ühinemise finantsanalüüs

28.11.2014 - Tõstamaa Vallavolikogu otsus nr. 36 - mittenõustumine Varbla ettepanekuga

29.08.2014 - Varbla Vallavolikogu otsus nr. 12 - vastus läbirääkimistega nõustumise kohta, lisaettepanek Tõstamaa valla kaasamiseks

26.06.2014 - Lihula Vallavolikogu otsus nr. 23 - vastus läbirääkimistega nõustumise kohta

26.06.2014 - Hanila Vallavolikogu otsus nr. 40 - vastus läbirääkimistega nõustumise kohta

19.06.2014 - Koonga Vallavolikogu otsus nr. 80 - Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla liitumisläbirääkimiste alustamiseks

 

Suur-Pärnu

28.04.2016 - Edasistest läbirääkimistest loobumine

08.04.2016 - Kohtumise memo.

17.03.2016 - Koonga Vallavolikogu otsus nr. 24 - liitumisläbirääkimistega nõustumise kohta

18.02.2016 - Pärnu Linnavolikogu otsus nr. 11 - liitumisläbirääkimiste alustamiseks 13 Pärnumaa omavalitsusega