Koonga valla õigusaktid nüüd Riigi Teatajas

Koonga valla dokumendiregister asub siin:

Ehituregistri blanketid

Majandustegevuse register uuenes. Blankette saab nüüd täita eesti.ee lehelt. Lisainfo MKM kodulehelt

 

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida ja elukohateadet esitada riigiportaalis  www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades. Antud lehelt tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega.  Väljaprintimiseks ja täitmiseks elukohateade  siit.

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuse maksmise kord

Koonga Raamatukogus asuva AIP kasutamise eeskiri 26.03.2009 määrus nr 6

25. november 2010.a. Määrus nr. 15 Koonga valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

31. märts 2011 Määrus nr. 5 Koonga valla koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamine 

21. juuni 2011.a. Määrus nr. 8 Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

14. detsember 2011.a. Määrus nr. 14 Koonga Lasteaia Naksitrallid arengukava kinnitamine 2012-2014

26. jaanuar 2012.a. Määrus nr. 1 Koonga Põhikooli arengukava 2009-2011 kehtivuse pikendamine

26. jaanuar 2012.a. Määrus nr. 2 Lõpe Põhikooli arengukava 2009-2011 kehtivuse pikendamine

23. veebruar 2012.a. Määrus nr. 3  Koonga Vallavolikogu 25.09.2003.a. määruse nr 3 Koonga valla arengukava aastani 2013 muutmine

27.september 2012.a. Määrus nr. 10 Koonga valla arengukava ülevaatamine ja muutmine

27.september 2012.a. Määrus nr. 11 Koonga Põhikooli arengukava 2009-2011 kehtivuse pikendamine

29.november 2012.a Määrus nr. 15 Lõpe Lasteaed Miki arengukava 2010-2012 kehtivuse pikendamine

29.november 2012.a Määrus nr. 16 Koonga Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord 

29.november 2012.a Määrus nr. 17 Lõpe Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Lisa:Kooli astumise avaldus

21. november 2013. a. Määrus nr. 9 Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.

26. september 2013. a. Otsus nr. 33 Koonga valla kohalike teede nimekirja kinnitamine.

26. september 2013. a. Otsus nr. 33 Koonga valla kohalike teede nimekirja kinnitamine. Lisa 1

26. september 2013. a. Otsus nr. 33 Koonga valla kohalike teede nimekirja kinnitamine. Lisa 2

29. märts 2012.a Määrus nr. 5 Koonga valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri

29. märts 2012.a Määrus nr. 5 Koonga valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri Lisad 1 ja 2

26. märts 2015.a Otsus nr. 17 Koonga Lasteaia “Naksitrallid” ja Koonga Põhikooli liitmine lasteaed-põhikooliks nimetusega Koonga Kool

26. märts 2015.a Otsus nr. 18 Lõpe Lasteaia “Miki” ja Lõpe Põhikooli liitmine lasteaed-põhikooliks nimetusega Lõpe Kool