Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus alustasid projekti DigiTee, mille eesmärgiks on ühendada Pärnumaa kodud, ettevõtted ja asutused ülikiirete internetiühendustega.

DigiTee projekti käigus selgitatakse välja vajadused lairibaühenduste järgi Pärnumaa kodudes ja ettevõtetes ning töötatakse välja vajalikud tehnilised-, organisatoorsed- ja finantseerimislahendused.

DigiTee projekti ettevalmistavat etappi rahastavad Pärnumaa omavalitsused läbi SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning projekti nõustab Topest OÜ.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste: “Tänasel päeval on Pärnumaa ligi 25 000 hoonest kaasaja nõuetele vastav lairibaühendus ainult ligi 5 000 hoonel. Paljudes omavalitsustes puuduvad majapidamistel ja ettevõtetel ülikiired interneti püsiühendused üldse. Maakonna arengu jaoks on infokiirtee rajamine väga tähtis ning mul on hea meel, et kolm organisatsiooni üheskoos alustasid selle rajamiseks lahenduste otsimist. Kui, aga vaadata regionaalpoliitliselt, siis lairiba ühenduse olemasolu aitab kindlasti võidelda Eesti suurimas maakonnas ääremaastumise ja maapiirkonna tühjenemise vastu. Infoühiskonna ajastul peame suutma ajaga kaasas käima ja looma inimestelele võimalused läbi rajatava taristu tarbida ülikiiret internetti. Vaatame näiteks meie naabreid Rootsit, siis Gotlandi saar (60 000 inimest) on lähiaastatel tervenisti lairiba ühendustega kaetud. Ka meie ei tohi tempos alla anda ja see on Pärnumaa üks esimesi arenguprioriteete”.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Lauri Luur ütleb, et igasse Pärnumaa kodusse ja ettevõttesse ulatuv ülikiire lairibavõrk on vajalik nii inimeste elukvaliteedi tõusuks kui ka ettevõtluse arenguks. “Vajadused ülikiirete ühenduste järele kasvavad pidevalt. Olgu need tervishoid, turvalisus, sotsiaalteenuste tugi, kaugtöö, haridus, meelelahutus või “targa maja” lahendus – kõik need vajavad järjest suurema läbilaskevõimega lairibaühendusi.
Selleks, et ka maapiirkondade ettevõtted ja elanikud saaksid osa infoühiskonna hüvedest, peab lairibavõrk jõudma igasse Pärnumaa majja.

“Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) tegutseb alati maakonna tasakaalustatud arengu huvides” ütles PEAK juhatuse liige Teet Kurs “Selleks, et inimesed saaksid ettevõtlusega tegeleda kõikjal Pärnu maakonnas, peame looma neile vajalikud tingimused. Internet on tänapäeval vajalik igasuguse ettevõtluse jaoks”.

DigiTee projektijuht Valdor Telve: “Kui riigi poolt rahastatud EstWin lairiba baasvõrgu kaudu jõudis internet teenusepakkujate võrgusõlmedeni, siis DigiTee viib selle lõpptarbijateni.” Telve sõnul ei sobi mobiilinternet kodude ja ettevõtete ühendamiseks. “Ainult valguskaablil põhinev lairibaühendus suudab rahuldada meie kodude ja ettevõtete andmeedastuse vajadusi täna ja tulevikus” lisas ta.

DigiTee projektis osalevad Are vald, Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn, Sauga vald, Tori vald, Tõstamaa vald, Vändra vald, Vändra alev, Varbla vald, Tahkuranna vald, Tootsi vald, Surju vald, Sindi linn, Saarde vald, Koonga vald, Kihnu vald, Häädemeeste vald ja Halinga vald Pärnumaalt ning Hanila vald ja Lihula vald Läänemaalt.

DigiTee projektiga saab lähemalt tutvuda: www.digitee.ee<http://www.digitee.ee> ja Facebookis: facebook.com/digitee.ee/<https://www.facebook.com/digitee.ee/>

Sotsiaalministeerium jagab koos Toidupangaga 2016. aasta sügisel Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi ostetud toiduabi. Toiduabi on õigus saada inimestel, kes 2016. aasta augustis ja septembris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.

Eelpool toodust tulenevalt on Teil õigus saada toiduabi, millele palume järele tulla:

Jagamiskuupäev on 28.10.2016 (reede) kell 09.00-13.00-ni.

Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval kaubale järele tulla, võite volitada enda esindaja toiduabi välja võtma (vorm on lisatud kirjale). Kaup väljastatakse mõlemal juhul isikut tõendava dokumendi alusel.

Oluline:

• Kaubale järgi tulles pidage palun kinni päevast ja osutatud kellaajast.

• Üks komplekt toiduaineid kaalub 16 kg ning sisaldab: tatart, jahu, riisi, rosinaid, rapsiõli, suhkrut, veiselihakonservi, kanalihakonservi, sprotikonservi, purgisuppi, šokolaadi, müslit ja kohvi. Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta kogu komplekt.

• Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta tugevad kandekotid või kastid!

• Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui Teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte. Näide: 5-liikmeline pere, kus kõigile on ette nähtud toiduabi saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 16= 80 kg. Vajalik seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.

• Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia. Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage Toidupanga esindajat või oma sotsiaaltöötajat.

Küsimuste korral võib samuti pöörduda kas sotsiaalnõuniku või toidupanga esindaja poole. Toidupanga ELi toiduabi jagamise koordinaator: Kerttu Olõkainen, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5687 6263

Lugupidamisega Sotsiaalministeerium

Info sotsiaalnõunik: Eve Lindoja, tel 5650 4561

Doonoripäev Koonga perearstikeskuses 24.11.2016.a. kell 9.00- 11.00

Doonorile pakutakse kooki ja kohvi.

Sotsiaalministeerium koostöös töötukassa ja sotsiaalkindlustusametiga korraldab 21.10.2016 töövõimereformi infopäeva vähenenud töövõimega inimestele. Infopäeva töötubades räägitakse kuidas käib töövõime hindamine ja millised tingimused on töövõimetoetuse saamisel ning milliseid teenuseid pakub tööle saamiseks töötukassa. Lisaks on avatud ka messiala, kus küsimustele aitavad vastuseid saada kohalike omavalitsuste, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Kohapeal on võimalik osaleda karjäärinõustamisel.

Infopäev toimub Strand SPA & Konverentsihotellis, aadressil A. H. Tammsaare 35, Pärnu.

Toimumiskoht on ligipääsetav ja kohapeal on olemas viipekeele tõlk.

 

Ootame kõiki huvitatuid osalema. See on hea võimalus vestelda näost näkku sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ning töötukassa esindajatega, saada infot teenusepakkujatelt.

 

Töötubade ajakava Pärnus

Sotsiaalkindlustusameti teenused
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Puude raskusastme hindamine
Kell 14.00; 15.00 & 16.00

Töövõime hindamine
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Töövõimetoetus
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Tööotsingute nõustamine ja töötukassa teenused
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Kohaliku omavalitsuse teenused
Kell 14.00 & 15.00

Lisainfo ning registreerimisvormi leiate: http://sm.ee/et/ajalugu/toovoimereformi-infopaevad-vahenenud-toovoimega-inimestele

 

 

 

KOONGA VALLAVALITSUS müüb avaliku suulise enampakkumise korras Pärnumaal Koonga vallas Rabavere külas asuva tootmismaa sihtotstarbega KAALUMAJA kinnistu nr 4010106 katastritunnusega 33402:001:0194 pindalaga 2254 m2 alghinnaga 3 000.- (kolm tuhat) eurot. Kinnistul asub kolhoosiaegne kaalumaja ehitusaluse pinnaga 169m2.

Suuline enampakkumine toimub 03. novembril 2016. a. kell 10.00 Koonga Vallavalitsuses aadressil Koonga küla Koonga vald 88401 Pärnumaa. Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks 30.- eurot ja tagatisraha 150.- eurot Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE091010902001670006 SEB pangas.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata.

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 447 3746 või 525 8769 ning e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Silver Seegar.

 

 

Koonga Vallavolikogu o t s u s t a b :

 

  1. Korraldada Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek perioodil 3. oktoober 2016 kuni 25. oktoober 2016 Koonga Vallavalitsuses, Koonga valla raamatukogudes ning valla veebilehel www.koongavald.ee.

  2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2016. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Koonga Vallavolikogule e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või posti teel aadressile Valla, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa 88401.

  3. Korraldada ühinemislepingu projekti ja selle lisade tutvustamiseks Koonga vallas rahvakoosolekud 20. oktoobril 2016 järgmiselt:

    1. Oidrema külakeskuses kell 12.00;

    2. Lõpe klubis kell 15.00;

    3. Koonga koolis kell 18.00.

 

Muudatusettepanekute vorm .docx

 

Selgitus aadressikohtade määramise määrusele

 2011. aastast kehtiva „Ruumiandmete seaduse“ § 44 lg 2 kohaselt on aadressikoht asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis.

 Väikekohajärgne adresseerimine on põhjendatud sellistes tihedamalt asustatud piirkondades, kus ei ole selgelt välja kujunenud liikluspinnajärgset adresseerimist ja sellele ei ole mingil põhjusel otstarbekas üle minna. Väikekohtadena võib käsitleda näiteks endiseid aiandusühistuid, tihedamalt asustatud külakeskuseid, külaosi, paiku, kante, endiseid kolhoosikeskuseid, garaažiühistuid jne, kus kasutatakse majade ja maaüksuste nummerdamist.

Sellistele tingimustele vastavad Koonga valla endistesse kolhoosikeskustesse rajatud korterelamurajoonid.

Määruse kätte saadav siit.

 Vastavalt määrusele moodustatakse Oidrema, Lõpe, Koonga ja Irta külades  väikekohad ja majade aadressid muutuksid järgnevalt:

 Oidrema külas tekiks Külavahe väikekoht, mille moodustaksid korterelamud Oidrema 1, Oidrema 2, Oidrema 3, Oidrema 4, Oidrema 5, Oidrema 6 ja Oidrema 7.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Oidrema 1

Külavahe väikekoht 1

Oidrema 2

Külavahe väikekoht 2

Oidrema 3

Külavahe väikekoht 3

Oidrema 4

Külavahe väikekoht 4

Oidrema 5

Külavahe väikekoht 5

Oidrema 6

Külavahe väikekoht 6

Oidrema 7

Külavahe väikekoht 7

Väikekoha tähistamiseks võib tekstis kasutada lühendit vkt.

Näide

Endine aadress Oidrema 6-3, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Külavahe vkt 6-3, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Lõpe külas tekiks väikekoht Lõpe keskus. Lõpe keskuse moodustaksid korterelamud Endla, Joosepi, Lõpe 4, Lõpe 5, Lõpe 6, Lõpe 7 ja Pääsukese.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Endla

Lõpe keskus 1

Joosepi

Lõpe keskus 2

Lõpe 4

Lõpe keskus 4

Lõpe 5

Lõpe keskus 5

Lõpe 6

Lõpe keskus 6

Lõpe 7

Lõpe keskus 7

Pääsukese

Lõpe keskus 8

 

Näide

Endine aadress Lõpe 4-3, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Lõpe keskus 4-3, Lõpe küla, Koonga vald Pärnumaa.

 

Irta külas tekiks väikekoht Irta keskus. Irta keskuse moodustaksid korterelamud Irta 2, Irta 3 ja Irta 4.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Irta 2

Irta keskus 1

Irta 3

Irta keskus 2

Irta 4

Irta keskus 3

 Näide

Endine aadress Irta 4-5, Irta küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Irta keskus 4-5, Irta küla, Koonga vald Pärnumaa.

 

Koonga külas tekiks väikekoht Koonga keskus, mille moodustaksid korterelamud Koonga 3, Koonga 4, Koonga 5, Koonga 6, Koonga 7 ja Koonga 8.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Koonga 3

Koonga keskus 3

Koonga 4

Koonga keskus 4

Koonga 5

Koonga keskus 5

Koonga 6

Koonga keskus 6

Koonga 7

Koonga keskus 7

Koonga 8

Koonga keskus 8

 Näide

Endine aadress Koonga 8-10, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Koonga keskus 8-10,Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Aadresside korrastamisel on kaks võimalust jätta väikekohad moodustamata.

1. Elamutele antakse aadressid liikluspinna ehk tee või tänava järgi. Segadust tekitaks asjaolu, et muutuksid majade numbrid. Ühel pool teed peaks olema paarisarvulised majanumbrid ja teisel pool paaritud. Näiteks võiks tekkida aadressi Koonga 6 asemal aadress Lasteaia tee 2.

2. Elamute aadressides kasutatakse nimesid nagu tavaliste hajaasustuses asuvate talumajapidamiste ja eramajade puhul. Seda võimalust on juba kasutatud Lõpe külas asuvate Endla, Pääsukese ja Joosepi korterelamute puhul. Näiteks Endla –3, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa. Endla tähistaks siinkohal hoonet ja –3 tähistab korterinumbrit.

Praegu on Koonga Vallavalitsus seisukohal, et ei ole vaja majade uue nummerdamise või neile nime andmisega asjatut segadust külvata ning otstarbekam on moodustada väikekohad. Kui uue aadressi kirjutamisel jäetakse sõna väikekoht või keskus kirjutamata siis jõuaks saadetis või operatiivsõiduk ilmselt endistviisi pärale.

 

Ootame antud teemal elanike ettepanekuid 31. oktoobrini. Eriti ootaks Lõpe küla Endla, Joospi ja Pääsukese elamute omanike arvamust, sest nende aadressid on tegelikult korrektsed ja väikekoha koosseisus olemine ei ole tingimata vajalik. 

Ettepanekud palun saata e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vallavalitsuse postiaadressile Koonga Vallavalitsus, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Mihkel Kalmaru

keskkonna- ja maanõunik

 

4473745 

Koonga Vallavolikogu istungil 22.09.2016 toimus Koonga valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 eelnõu esimene lugemine.

Eelnõu on kätte saadav siit.

Koonga Vallavalitsus ootab muudatusettepanekuid eelnõu kohta e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult Valla, Koonga küla, Koonga vald, 88401 hiljemalt 05.10.2016 kell 12.00ks.

Eelarvestrateegia eelnõu teine lugemine ja vastu võtmine toimub 12.10.2016 toimuval vallavolikogu istungil.

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Rabavere külas asuva JÜRITSE-JÜRI talu hooned ja rajatised, mille hulka kuuluvad: elamu-rehealune-tall (ehitisregistri kood 103036397), kuur-ait (ehitisregistri kood 103036398), kelder (ehitisregistri kood 103036399) ja kaev (ehitisregistri kood 220462236). Kõigi nende viimane teadaolev omanik oli LIISU TAMME.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes „Pärnu Postimees”.

                                                                                Koonga Vallavalitsus