HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR ON AVATUD
alates 03.augustist 2015

Pärnu maavanema 08. juuni 2015. a. korraldusega nr 1-1/15/275 on  hajaasustuse programmi 2015. a. taotlusvoor avatud  alates  03. augustist 2015. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 05. oktoober 2015. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2015. aasta  1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on   ajatatud.
Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud  enne toetuslepingu sõlmimist.     
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehel www.eas.ee.
Info ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Seotud failid:
Taotlejale
Taotlusvorm_2015.doc
projekti-eelarve.xls
lisainfo-veesysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-kanalisatsioonisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-juurdepaasuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-autonoomsete-elektrisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
Aruandevormid_kasusaajale_2013-2014.xls
Aruandevormid_kasusaajale_2015.xls
arvutamise-abimees.xls

 

Koonga Vallavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 37 on moodustatud hajaasustuse programmi 2015. a. taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:
Asevallavanem Silver Seegar – komisjoni esimees
            Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru - liige
            Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige
            Volikogu liige Mare Paarasma - liige
            Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu - liige

                                                asevallavanem Silver Seegar