Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 06. juuniks 2017. a., üksteist (11) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 57 459,83 eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 38 306,20 eurot ning taotlejate omafinantseering 19 153,63 eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks riigipoolset osa          17 356,64 eurot ning valla eelarvest oli toetuste andmiseks ette nähtud 20 000 eurot. Kuigi hajaasustuse programmi toetusteks esialgu kavandatud riigi osa vähendati, eraldas Koonga vald oma eelarvest lubatud 20 000 eurot ning toetus otsustati jagada rahastuse saanud projektidele suhtega 53,54% valla osa ja 46,46% riigi osa, kõigi vastavaks tunnistatud taotluste täielikuks rahuldamiseks jäi puudu 949,56 eurot.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 27. juuni 2017. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 10 (kümne) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 27. juuli 2017. a. korraldusega nr 119 rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 11 (üheteistkümne) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel järgmiselt:   

1.

Toetuse saaja

KAIA MUHUSTE

 

Projekti nimetus

Koonga küla Annuse talu puurkaevu rajamine.

 

Toetuse suurus

1 180,00 eurot

2.

Toetuse saaja

RAUL LINDE

 

Projekti nimetus

Peantse küla Mustu talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 304,00 eurot

 

3.

Toetuse saaja

JAANUS MEHIKAS

 

 

 

Projekti nimetus

Salevere küla Uuetoa talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

2 880,00 eurot

 

 

4.

Toetuse saaja

AIVAR LUTSAR

 

 

 

Projekti nimetus

Kiisamaa küla Jaani talu veesüsteemide rekonstrueerimine ja veepuhastusseadmete paigaldamine

 

 

 

Toetuse suurus

3 992,20 eurot

 

 

5.

Toetuse saaja

KALEV SAAR

 

 

 

Projekti nimetus

Rabavere küla Koodi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

4 219,00 eurot

 

6.

Toetuse saaja

TOOMAS NÄRJUSSOO

 

 

Projekti nimetus

Tarva küla Männiku talu veeveesüsteemi renoveerimine.

 

 

Toetuse suurus

2 080,00 eurot

 

 

7.

Toetuse saaja

HENNO SÕRMUS

 

 

 

Projekti nimetus

Pikavere küla Jürisma-Ansu talu  kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

3 728,00 eurot

 

 

8.

Toetuse saaja

ENDEL HIRVELA

 

 

 

Projekti nimetus

Karuba küla Mäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

3 480,00 eurot

 

9.

Toetuse saaja

JAAK RÜÜTEL

 

Projekti nimetus

Nedrema küla Kubja talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

4 016,00 eurot

10.

Toetuse saaja

VILMA LAUR

 

Projekti nimetus

Rabavere küla Uue-Aado talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 728,00 eurot

11.

Toetuse saaja

SIRJE KASKA

 

Projekti nimetus

Kalli küla Kalda talu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

 

Toetuse suurus

4 749,44 eurot