Lähtuvalt Nedrema piirkonna elanike soovist on Koonga Vallavalitsus koostanud eelnõu Nedrema ja Nedrema tee bussipeatuste määramiseks.

Eelnõu

Kaart