Koonga Vallavolikogu 27.06.2017 otsusega nr 28 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” algatati Salevere küla nime muutmine. 

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 "Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus Lääneranna vald. Nimetatud määrus jõustub Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Kohanimeseaduse §12 lõike 2 punkti 2 kohaselt ei tohi olla samanimelised ühe valla piires asuvad asustusüksused.

Asustusüksuse nime muutmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määrus nr 335 "Asutusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" (edaspidi määrus). Määruse § 9 lõike 1 kohaselt on asustusjaotuse muutmine asutusüksuse nime määramine. Määruse § 10 lõike 1 kohaselt algatab asustusjaotuse muutmise kohaliku omavalitsuse volikogu. Pärast volikogu poolset asustusjaotuse muutmise algatamist viib vallavalitsus läbi asutusjaotuse muutmise eeltoimingud. Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse eelnõu asustusjaotuse muutmise kohta avalikustatakse valla veebilehel ja pannakse välja vallavalitsuse ruumides vähemalt kaheks nädalaks.

 

Koonga vallas ja Hanila vallas on samanimelised Salevere külad.

Koonga vallas asuva Salevere küla puhul on kasutatud 1935. aasta katastrikaardil ja 1938. aastal ja järgmistel aastatel Eesti Vabariigi Katastriameti koostatud "Maksualuste maaüksuste nimekirjas" nime Salavere küla.

Avalikustatava eelnõu kohaselt muudetakse Koonga vallas asuva Salevere küla nime ja määratakse uueks nimeks Salavere küla.

 

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Arvamused ja protestid esitada kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressidel

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või

Koonga Vallavalitsus, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.