KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Rabavere külas asuva JÜRITSE-JÜRI talu hooned ja rajatised, mille hulka kuuluvad: elamu-rehealune-tall (ehitisregistri kood 103036397), kuur-ait (ehitisregistri kood 103036398), kelder (ehitisregistri kood 103036399) ja kaev (ehitisregistri kood 220462236). Kõigi nende viimane teadaolev omanik oli LIISU TAMME.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes „Pärnu Postimees”.

                                                                                Koonga Vallavalitsus