Käesoleva aasta juunis toimub järjekordne rahvusvaheline õppus Saber Strike, mille juhtriigiks on seekord Eesti. Õppusega seoses baseeruvad Ämari lennubaasis kopterid HH-60 ja AH-64 Apache ning lennukid HC-130. USA maaväe kopterid Apache on mõeldud eelkõige maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Kopterid HH-60 ning lennukid HC-130 kuuluvad aga lahingotsingu ja –pääste üksusele, mille ülesandeks on kriisi- või sõjaajal vastase territooriumile sattunud lendurite ning ka teiste kaitseväelaste otsimine ning päästmine. Kopterid HH-60 ning lennukid HC-130 ongi selliste ülesannete täitmiseks loodud ning vastavate vahenditega varustatud. Meeskonnad on saanud aga erilise väljaõppe.

Ajavahemikus 11. juuni kuni 22. juuni toimub Eesti õhuruumi õppuse lennutegevus. Lennud toimuvad iga päev ajavahemikus kell 11.00 kuni 19.00. Kopterid lendavad tavaliselt suhteliselt madalal ning on silmaga nähtavad. Lennukid HC-130 võivad lennata samuti madalalt. Õppuse käigus tóimub ka kopterite tankimine õhus lennukitelt HC-130. Selge ilma korral võib sedagi maa pealt märgata.