Koonga valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 eelnõu arutelu ja vastu võtmine toimub 16.06.2016 Koonga Vallavolikogu istungil.